Internationaal Service Project – Freedom Through Eduction


Freedom Through Education (FTE) bestaat sinds 1998 en bouwt scholen in India om kansarme kinderen enige opleiding te kunnen geven met als drive het alfabetisme uit te roeien.

Round Table India (www.roundtableindia.org) heeft dit langdurige nationale project opgezet vanwege het besef dat opleiding de basis is van alle ontwikkeling. India heeft 260 miljoen kinderen waarvan er minder dan 100 miljoen enige vorm van opleiding krijgen.

  • “Education is the most powerful weapon to change the world” (Nelson Mandela)
  • “Education is a right, not a privilege”
  • “The longest standing epidemic in India; Eradicate illiteracy (uitroeien analfabetisme)” (Round Table India / Freedom Through Education) Link to Youtube

In 1998 heeft Round Table Nederland Freedom Through Education verkozen tot internationaal serviceproject. FTE is uiteindelijk tot 2006 ondersteunt waarmee er 1.85 miljoen Euro is bijgedragen. Hiervoor zijn meer dan 150 scholen gebouwd. Hierna zijn de (oud) tafelaars binnen een aparte stichting doorgegaan met funding vanuit Nijenrode New Business School & Proctor and Gamble waarmee de stichting tot de dag van vandaag nog actief is. Gezien het zeer aansprekende initiatief en de historische prestaties heeft Round Table Nederland besloten Freedom Through Education opnieuw als internationale project te verkiezen voor de periode 2014-2017.

Als sinds de eerste jaren steunt Round Table Nederland het Freedom Through Education project. Naast Round Table Nederland steunt ook Round Table Great Britain/Ireland en andere partijen waardoor het FTE project sinds zijn oprichting continu heeft kunnen bouwen. De Freedom Through Education Foundation India heeft in 2014 een prachtige presentatie gegeven aan de National Board van de Round Table India over Freedom Trough Education project met specifiek de rol en resultaten van de inzet van Nederland.

Sindsdien heeft Freedom Through Education meer dan 1700 scholen kunnen bouwen met een totaal van meer dan 4700 lokalen (list of schools build en foto’s) . Dit komt neer op een lokaal per kalenderdag sinds de oprichting!Indrukwekkende projecten zijn:

  • Orissa Cyclone (2000) zijn er 10 scholen opnieuw bebouwd.
  • Qujarat Earthquake (2001) zijn er 20 scholen herbouwt in 4 maanden.
  • Tsunami affected area’s (2004) zijn 126 scholen gebouwd.

Doelstelling van FTE is om in 2020 7000 lokalen gebouwd te hebben waarmee zij 4.5mio LAC (Look After Children) bereiken.

Over Round Table India en Freedom Through Education:

Round Table India is opgericht in 1962 en heeft 3000 Tafelaars verdeeld over 210 Tafels in 90 steden.

Onderdeel hiervan is de Freedom Through Education Foundation/Trust. Dit is een zero overhead organisation waarbij lokale tafels projecten aandragen binnen hun regio en deze getoetst worden op zekerheid en haalbaarheid. Geld wordt gecontroleerd en gefaseerd uitgegeven. De bouw wordt begeleidt door de lokale tafel welke zich commiteert om de running-cost voor 10 jaar op zich te nemen.

Over Round Table Nederland en Freedom Through Education:

De Nederlandsche Tafelronde (www.roundtable.nl) is in 1946 opgericht, een vereniging voor mannen tussen de ca. 21 en maximaal 40 jaar welke onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Tafelaars dragen bij aan lokale serviceprojecten en vanuit de landelijke tafel bestaan er ook natinaal en internaal doel welke actief gesteunt wordt.

Internationaal heeft is de Round Table aanwezig in 52 landen met 45.000 leden (www.rtinternational.org)