Wie zijn wij


De Round Table, een actieve en inspirerende organisatie

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dat is -kort en bondig- de Round Table. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar met verschillende beroepen en achtergronden.

Elk beroep brengt nieuwe inzichten met zich mee. Ieder mens heeft iets unieks te bieden.

Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Actieve tafelaars

Een actieve tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, bieden een platform voor discussies, ervaringen en meningen.

Dit gebeurt vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker bij een bedrijfsbezoek.

De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere tafelaar biedt iets en heeft een toegevoegde waarde.

Goed georganiseerd

De Round Table is een goed georganiseerde vereniging met lokale tafels, die onder een van de 13 districten in Nederland vallen. Elk district heeft een bestuur, wat landelijk aangestuurd wordt door het hoofdbestuur. De voorzitters van de districten vormt samen met het hoofdbestuur de Nationale Tafelraad.

Elke lokale tafel kiest jaarlijks een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. Een dergelijke bestuurssamenstelling hebben ook de districten. Een van de belangrijkste taken van het districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke tafel.

Zowel de districtsbesturen als het hoofdbestuur houden bijeenkomsten voor de leden.

De districtsbijeenkomsten worden veelal gekoppeld aan een interessante lezing, excursie of activiteit.

De Halfjaarlijkse en de Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden door het hoofdbestuur geïnitieerd. Een plaatselijke tafel draagt dan zorg voor de organisatie. Voor zowel de tafelaars als hun partners wordt tegelijkertijd ook een ontspannend programma opgezet, om zo het nationale en internationale contact tussen de tafelaars te bevorderen.

Externe en internationale contacten

Het hoofdbestuur onderhoudt namens de Round Table contacten met diverse andere organisaties en instellingen. Denk daarbij aan de Rotary, de Lions, Soroptimisten, Zonta, Kiwanis, Ladies’ Cirlce en de Juniorkamer.

Het onderhouden van internationale contacten krijgt binnen de Round Table veel aandacht.

Het is immers één van de doelstellingen om vriendschap en wederzijds begrip ook op internationaal niveau te bevorderen. Daarnaast hebben landelijke serviceprojecten soms een internationaal karakter.

Doelstelling van Round Table 60 Waterland

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

  • Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid.
  • Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen.
  • Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden.
  • Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

ADOPT – ADAPT – IMPROVE

Bijeenkomsten Tafelronde 60 Waterland. Aanvang tafelavond 20:30u.

  • Elke 1e dinsdag van de maand op locatie in Restaurant Spijkerman, Neckerdijk 1, 1441 GX Purmerend.
  • Elke 3e dinsdag van de maand organiseert één van de tafelleden een actie (activiteit, bedrijfsbezoek).
  • Elke 5e dinsdag van de maand organiseert het bestuur een gezamenlijke actie met partners en de 40+.

info[at]roundtable60.nl / www.roundtable60.nl

Tafelronde 60 Waterland heeft contacten met de volgende zustertafels:

Ahrensburg: Duitsland, Barnsley: Engeland, Herlev: Denemarken, Hammerfest: Noorwegen, Orléans: Frankrijk, Angelholm: Zweden, Bethlehem: Zuid-Afrika, Dharwad: India, Helsinki: Finland.