Steenwerpen 2017 | Bericht van Algemeen Opvangcentrum Purmerend


In 2017 was de Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP)  1 van de 2 goede doelen van het steenwerpen. Het AOP ontving maar liefst € 3.000,-  voor de kinderen in de opvang.

Wij hebben dit bedrag besteed aan kindermeubilair, speelgoed en brandwerende stoffering voor de kinderen op de gezinslocatie van de Maatschappelijke Opvang in Purmerend.

In de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang is steeds meer aandacht voor de eigen vragen van kinderen, zowel op het gebied van huisvesting als hulp. De hulp aan kinderen is een vraag die pas de laatste jaren nadrukkelijk op tafel is gekomen. Daardoor maken de kosten die daarmee gemoeid zijn niet standaard deel uit van de reguliere bekostiging van de maatschappelijke opvang. Dat betekent dat voorzieningen voor moeders met kinderen incidenteel en soms met externe middelen moeten worden gefinancierd. Kinderen in de opvang mogen niet het kind van de rekening zijn. Daarom zijn wij zo blij met de extra bijdrage van de Tafelronde 60 Waterland uit 2017.

In Purmerend is in juli 2018 een  aparte gezinslocatie voor moeders met kinderen in gebruik genomen,  in samenwerking met de gemeente Purmerend en diverse externe organisaties. Op deze locatie ontvangen de bewoners de ondersteuning die zij nodig hebben, dit is per gezin verschillend.

Voor een goede ontwikkeling van het kind is de rol van de ouder heel belangrijk. De betrokken organisaties helpen de moeders hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten, zodat ze nog meer voor hun kind kunnen betekenen. Een veilige omgeving om in op te groeien geeft de meeste kans op een succesvol leven!

Hanneke Stieber

Directeur-bestuurder AOP